dagars Guldmedlemskapsplan ger dig chansen att använda våra tilläggspaket gratis under den tidsperioden. Om du inte avbryter din medlemskapsplan innan slutet av tvådagarsperioden, så kommer den automatiskt att övergå till vår 2 månaders medlemskapsplan.

Om du väljer 2 dagars Provguldmedlemskapsplanen, så kommer ditt kredit/kontokort att automatiskt faktureras avgiften för 2 månaders medlemskapsplanen när tvådagarsperioden avslutats och i slutet av varje 2 månadersperiod tills dess du avbryter medlemskapet.

Om du inte skulle vilja ta del av ett 2 månaders medlemskap och inte vill använda våra tilläggspaket längre, så måste du avbryta ditt medlemskap innan 2 dagars Guldmedlemskapet upphör.

Alla paket är återkommande faktureringsprodukter. Vi erbjuder inte återbetalning av medlemskap, men vi kommer inte avbryta tjänsten tidigare än ditt förnyelsedatum, så du får alltid full service av gettinglaidtonight.net.